Digital Innovation

Digital Innovation er en ny enhed, som er plantet i krydsfeltet mellem IT og Digital & Marketing. Digital Innovations team er tværfagligt med kompetencer inden for konceptudvikling, projektstyring, data science, design og udvikling. Med denne viden er Digital Innovations mission at arbejde med digitale projekter, der enten understøtter kundens forventede to-be journey eller som tester ny teknologi med en kundevendt case.

Har du en idé?

Hvis du ligger inde med indsigter om et uforløst kundebehov, eller bare har en god idé, så send den afsted til os i Digital Innovation. Vi vil tage den op til vores afdelingsmøde og vende tilbage til dig hurtigst muligt. Nedenfor kan du klikke på formularen til at indsende en idé. Her bedes du om kort at beskrive idéen og derefter at svare på hvem idéen henvender sig til, hvilket kundebehov idéen opfylder og hvilke stakeholders der er relevante. Dette hjælper både os og dig til at tænke videre over idéen.

3-3-3 Operating Model

Digital Innovation arbejder med 3-3-3 modellen, der er inspireret af Google Ventures design sprints. Ved at opstille en hypotese på tre dage, teste hypotesen på 3 uger og derefter validere konceptet vha. udviklingen af en beta på 3 måneder kan vi hurtigt undersøge potentialet for en ny løsning til kunderne. Igennem de tre forløb, og med evalueringer efter hvert afsluttet forløb, kan vi sikre høj kvalitet. Ved at benytte SCRUM metoden til projektstyring sikres effektivt arbejde.